Registrujte se Anketa za potrošače Anketa za preduzeća

O nama


Da bi se uspešno odgovorilo na izazov promene uloge istraživačkih institucija u eri inovacija, projekat “Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda” definisan je kao okvir za unapređenje istraživačke izvrsnosti FINS-a kroz saradnju sa partnerima iz različitih oblasti prehrambenih tehnologija koje se integralno primenjuju u pretvaranju sirovina u inovativne prehrambene proizvode.

Prikaz projekta


Osnovna ideja FOODstars projekta je jačanje istraživačkih potencijala i inovativnog kapaciteta Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu (FINS) u bliskoj saradnji sa vodećim međunarodnim istraživačkim institucijama: Irskim razvojnim institutom u oblasti hrane i poljoprivrede (Teagasc – Agriculture and Food Development Authority) i Univerzitetom u Bolonji iz Italije. Stečeno znanje preneće se na stručnjake u prehrambenoj industriju u cilju ostvarivanja maksimalne koristi kako unutar Srbije, tako i Zapadnog Balkana, i sveukupnog Evropskog istraživačkog prostora. Značajnim jačanjem istraživačkih kapaciteta, FINS će biti u mogućnosti da prenese osnovna i primenjena znanja u oblast prehrambenih tehnologija i samim tim doprinese socijalnom i ekonomskom razvoju zemlje.

Organizovanjem obuka, letnjih škola, radionica i različitih promotivnih aktivnosti, projekat FOODstars teži prevazilaženju postojećeg jaza između istraživačkih institucija, industrije i malih i srednjih preduzeća.“Inovativni ciklus razvoja prehrambenih proizvoda” teži da spoji istraživače, stučnjake iz prehrambene industrije i širu javnost uključujući potrošače, školsku decu i studente kroz organizaciju aktivnosti poput otvorenih vrata, okruglih stolova i info večeri. Krajnji cilj projekta FOODstars je da kroz interakciju stvori novo znanje sa svim zainteresovanim partnerima, a naročito sa malim i srednjim preduzećima, što će konačno stimulisati zajedničke inovativne projekte i garantovati uspešnu saradnju u budućnosti.

Radni paketiPredstojeći događajiPrethodni događaji


Rezultati

Kontakt


Milica Pojić

Koordinator projekta

Email: milica.pojic@fins.uns.ac.rs

Tel: +381 21 485 3782

Aleksandra Mišan

Zamenica koordinatora projekta

Email: aleksandra.misan@fins.uns.ac.rs

Tel: +381 21 485 3829